O stowarzyszeniu

W 2008 roku z inicjatywy mieszkańców utworzone zostało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gwoździany w Województwie Śląskim zrzeszające aktywnych i zaangażowanych ludzi.
Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia w pisanie projektów wyremontowana i wyposażona została świetlica wiejska, wybudowany i okostkowany grzybek na boisku, organizowane są festyny.
Siłownia na świeżym powietrzu powstała jako pierwszy tego typu projekt w okolicy.

Zapraszamy do Stowarzyszenia wszystkich chętnych mieszkańców.