O naszym kościele.

Bez wątpienia ozdobą i najlepszą wizytówką wsi jest drewniany kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, przeniesiony do Gwoździan w 1978r. z Kościeliska koło Olesna. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

Do 1976r. Gwoździany nie posiadały własnego kościoła, mieszkańcy uczęszczali do odległego o 7 km kościoła w Dobrodzieniu. To dlatego część mieszkańców nadal mocno związana jest z Dobrodzieniem choćby przez to, że do 1992 roku zmarli mieszkańcy spoczywają na cmentarzu w Dobrodzieniu. Choć pomysł zbudowania kościoła i utworzenia własnej parafii zrodził się już we wczesnych latach powojennych, ze względów politycznych nie można go było zrealizować. W latach 70-tych, ówczesny proboszcz dobrodzieński ks. Stanisław Kras postanowił przenieść do Gwoździan niszczejący i nieczynny od 1946 roku drewniany kościółek pod wezwaniem Nawiedzenia NMP z Kościeliska koło Olesna. Za jednym zamachem zyskiwano obiekt sakralny, chroniąc jednocześnie dziedzictwo Górnego Śląska.

 

Informacje zostały zaczerpnięte z książki „Gwoździany monografia”, które dzięki uprzejmości autora Konrada Kurzacz zostały udostępnione. ISBN: 978-83-928815-0-6

Kościół Nawiedzenia NMP w Kościeliskach wzmiankowany był już w 1394 r. Do naszych czasów przetrwała budowla z 1576r. Przekształcono go w XVII/XVIII wieku i odnowiono w 1878 r.

Kiedy w 1947r. ukończono w Kościeliskach nowy kościół parafialny, do którego przeniesiono wyposażenie ze starego, drewniany kościół zaczął stopniowo niszczeć. Po uzyskaniu zgody władz, przystąpiono w 1976 roku do rozbiórki kościoła w Kościeliskach następnie zinwentaryzowane i ponumerowane elementy drewnianej konstrukcji przewieziono na nowe miejsce w Gwoździanach. Nie są znane nazwiska budowniczych kościoła z 1576 roku, wiadomo jednak kto po 400 latach rekonstruował kosciół. Całością robót pod nadzorem konserwatora zabytków kierował mistrz ciesielski Paweł Lorenc, zaś budowę prowadzili m.in. Roman Ząjonc, Teodor Botor, Piotr Pawołka, Karol Szczygieł i Karol Polok przy aktywnym udziale wszystkich mieszkańców wsi. Kościółek stojący dawniej w Kościeliskach na wzgórzu, w nowym miejscu również ustawiono na wzniesieniu. Pod kościołem znajdują się sale katechetyczne, zamaskowane od zewnątrz piękną zielenią.

Świątynię odtworzono w sposób prawie doskonały tak, że stanowi ona w dalszym ciągu wysokiej klasy obiekt zabytkowy. Minister Kultury i Sztuki w 1982r. wyróżnił parafię w Gwoździanach w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego nagrodą II stopnia. O starej świątyni wiemy, że była ona kościołem orientowanym, konstrukcji zrębowej na pomurowaniu z kamienia. Wieża, stanowiąca samodzielny element konstrukcyjny, została zbudowana w XVII bądź XVIII wieku. Protokół kanoniczny wrocławskiej Kurii z 1679 roku stwierdza m.in., że kościół w Kościeliskach był pod opieką ojców Augustynów z Olesna, posiadał sześć okien, dwoje drzwi, ołtarz z pomalowanych desek, „chorus”, małe organy i małą drewnianą zakrystię. Kościółek jest także wymieniony w protokóle kanonicznym z 1687 roku, w którym miejscowość nosi nazwę Kosteletz vulgo Kościeliska. W protokóle czytamy m.in.

„…kościół nie konserwowany, ołtarz nakryty obrusem, organy sprawne, w drewnianej zakrystii komoda, ambona ozdobiona…”  

Dzisiejszy kościółek, stojący w Gwoździanach od 1978 roku jest konstrukcyjnie wiernym obrazem dawnej świątyni, choć oryginalnymi częściami z dawnego kościoła są tylko belka nad drzwiami wejściowymi z datą 1576 oraz dwa krzyże znajdujące się na wieżach kościoła. Parafia dba jednak o to, by współczesne wyposażenie nie stanowiło dysharmonii z drewnianym, chociaż nieco innym od dawnego wnętrzem kościoła. Świadczą o tym rzeźbione w drewnie przez nie żyjącego już artystę z Rybnika Masorza stacje drogi krzyżowej, drewniany posoborowy ołtarz poświęcony Matce Bożej, figury świętych oraz rzeźbiona drewniana chrzcielnica.

Kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP w Gwoździanach poświęcony został dnia 26 maja 1979r. przez Ordynariusza Diecezji Opolskiej ks. biskupa Alfonsa Nosolla. Do 1985r. stanowił on filię parafii Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, zaś od 1986r. jest kościołem nowo utworzonej parafii w Gwoździanach, w której od początku proboszczem jest ks. Henryk Kensy, który swoją funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego a jego codzienne starania sprawiają, że parafia z dnia na dzień staje się piękniejsza.

 • W październiku 1990r. została ukończona budowa plebanii, która trwała 3 lata. Poświęcenia dokonał ks. Biskup Jan Wieczorek.
 • W maju 1901r. wyznaczono działkę pod cmentarz parafialny, którą oferowała  p. Martyna Wolfram. Pierwszy pogrzeb odbył się 2 czerwca 1992.
 • 24 października 1993r. poświęcono Pomnik ku czci poległych w czasie Drugiej Wojny Światowej. Pomnik powstał z inicjatywy DFK Gwoździany oraz zamieszkałego w Niemczech p. Jerzego Klinger.
 • W uroczystość wszystkich świętych w roku 1994 poświęcono dom przedpogrzebowy.
 • 20-21 maja 1996r. odbyła się w parafii peregrynacja kopii obrazu jasnogórskiego. Było to wielkie wydarzenia w parafii. Wszystkie domy, jak również trasa malowidła, zastały odpowiednio przyozdobione. Na powitanie Obrazu przybył ksiądz biskup Jan Bagiński, który podczas mszy udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
 • W roku 1998 została poświęcona drewniana chrzcielnica, której autorem był rzeźbiarz z Kalet.
 • W sobotę 1 lipca 2000 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Kaplicy ku czci matki Boskiej Fatimskiej, jako „Wotum Wdzięczności” parafii na Rok Jubileuszowy oraz przełom wieków XX i XXI. Poświęcenia dokonał ks. Dziekan Alfred Waindok z Dobrodzienia.
 • Na początku maja 2004r. zostały przywiezione dzwony z ludwisarni Felczyńskich z Taciszowa.
 • 26 maja 2004r. obchodzono jubileusz 25-lecia poświęcenia kościoła (dokładny dzień jubileuszu), zewnętrznie w niedzielę 13 czerwca 2004r. uroczystości przewodniczył ks. Biskup Paweł Stobrawa – biskup pomocniczy w Opolu. Udział w uroczystości wzięli księża z dekanatu dobrodzieńskiego oraz spoza dekanatu, starosta lubliniecki, oraz wójtowie gmin Pawonków i Ciasna. Msza św. jubileuszowa, podczas której zostały poświęcone dzwony i dzwonnica, została odprawiona przy licznym udziale wiernych z parafii oraz przybyłych gości. Z okazji jubileuszu po południu zorganizowano na boisku sportowym okolicznościowy festyn, który zgromadził wielu uczestników. Na czas jubileuszu wieś odpowiednio przystrojono, a w przygotowanie całości zaangażowało się wielu parafian.
 • Rok 2014 przyniósł parafii jubileusz 35 rocznicy poświęcenia kościoła.
 • W 2015 roku ks. proboszcz Henryk Kensy obchodził 35-lecie kapłaństwa.
 • W Kaplicy ku czci matki Bożej Fatimskiej złożony został relikwiarz z relikwią Świętego Jana Pawła II z inicjatywy oraz dzięki staraniom p. Romana Lempy.